اشتغال

کار آفرینی

آموزش بنائی

دیوار چینی

1- دیواری كه از آجر فشاری یا با سنگ مخلوط و یا با مصالح دیگر با ملات ماسه سیمان یا ماسه آهك و یا ملات باتارد چیده شده است.

2- نمای دیوار را می توان از ابتدا با نما سازی خارجی پیوسته ساخته و به تدریج بالا ببرد بطوری كه هر رگ آجر چینی قسمت جلوی كار آجر تراشیده گذارده و پشت آنرا از آجر فشاری یا مصالح دیگر می چینند كه ضخامت و مقاومت هر دیوار بستگی به نوع كاربری آن دارد كه در این ساختمان بیشتر دیوار چینی ها به وسیله آجر لفتون و آجر فشاری انجام گرفته است.

نحوه شمشه گیری

ابتدا بالای یكی از گوشه های هر قسمت ساختمان را مقدم گرفته و یك كروم گچی به یك زاویه نصب می شود، سپس شاقولی آن كروم را به پایین ارتباط داده كروم دیگری به پایین متصل می سازد بعد خط گونیا 90 درجه را به زاویه های دیگر انتقال داده به طوری كه عمل كروم بندی چهار گوشه هر قسمت را زیر پوشش دهد بعد ریسمانی به بالای هر قسمت روی كروم ها گرفته و هر دو متر یك كروم به زیر ریسمان به وجود آورده كه این عمل پایین نیز انجام می شود بعد كروم های قسمت وسط و گوشه ها از بالا به پایین با شمشه چوبی یا آلومینیومی شمشه گچی گرفته روی كروم گچی كه سرتاسر ارتفاع دیوار را در چند قسمت گرفته از ملات گچ و خاك یا ماسه سیمان می پوشانند.

فرش كف ساختمان

برای عمل فرش كف ابتدا در گوشه های هر قسمت یك قطعه سنگ ساییده شده یا موزائیك یك اندازه بطوریكه تراز روی چهار نقطه باشد قرارمی دهندسپس ریسمانی نازك و محكم به اضلاع بسته و خط گونیا 90 درجه را به گوشه ها انتقال میدهد.بعد ملات را كف آن پهن می كنند و كف را فرش می نمایند البته ریسمان ها را به ترتیب جا به جا می كنند .

نحوه اجرای خط گونیا معماری

ابتدا از گوشه ها دو ریسمان عمود بر هم بسته و 60 سانتی متر به یك طرف نشان گذارده ضلع همجوار را80 سانتیمتر علامت گذاری می كنیم در این حالت خط ارتباط بین این دو باید 100 سانتیمتر كامل باشد كه در مغایرت ریسمان را جا بجا كرده تا نقطه 100 سانتیمتر تكمیل گردد.كه در این صورت زاویه 90 درجه درست می شود .

قرنیز

بر روی فرش موزائیك یا سنگ قسمتهای ساختمان قطعه سنگی به دیوارنسب مس شودكه قرنیز نا میده می شود . تا شستشوی كف و تنظیم گچ كاری دیوار ها آسان گردد.كه در بیشتر ساختمان ها این قرنیز حدود 10 سانتیمتر استفاده می شود كه در این جا هم به همین صورت است.

سفید كاری با گچ

هر بنا اول شمشه گیری آستر می شود در اینصورت گچ آماده را پس از الك كردن با الكی كه سوراخ های آن نیم میلیمترمربع است الك نموده و سپس حدود سه لیتر آب سالم در ظرفی ریخته گچ الك شده را با دو دست آهسته در آب می پاشند تا اینكه ضخامت گچ به روی آبها برسد بلا فاصله با دست گچ های داخل آن را مخلوط نموده كه این عمل بدست شاگرد استاد كار انجام می شود بعد به سرعت استاد كار خمیر گچ را با ماله آهنی روی دیوار آستر شده می گشد و بلا فاصله یك شمشه صاف روی آن می كشد تا ناهمواری های آن روی دیوار گرفته شود.

كاشی كاری

هنگام شروع نصب كاشی به این صورت اقدام می گردد ابتدا خمیری از خاك رس تهیه و آن را می ورزند این خمیر در ظرفی نزدیك دست استاد كار آماده می ماند سپس با گچ یا سیمان یا ماسه یا خاك رس كوبیده شده زیر رگه اول كاشی در یك ضلع كنار دیوار شمشه كاملا تراز به وجود می آورد تا امكان چیدن رگه اول كاشی به وجود آید. دو عدد كاشی دو سر ضلع موقتا با فاصله حداقل 1 سانتیمتر از دیوار قرار می دهند سپس ریسمانی نازك به بالای آن متصل نموده جلوی كاشی ها را از گل ورزیده شده موقتا بست می زنند بعد شمشه فلزی بسیار صاف جلوی كاشی در حال نصب قرار می دهند و بقیه كاشی ها را پشت شمشه چیده بعد با ریسمان كنترل می نمایند، جلوی بند ها را از گل ورزیده شده كروم موقت گذارده سپس دوغاب سیمان رابه صورت رقیق محلول شده از ماسه پاك و سیمان معمولی آماده با ملاقه به آهستگی پشت كاشی ها را پر می كند تمام اضلاع را در رگ اول دور می گردانندتا امكان كنترل تمام زاویه ها وضلع ها ،گوشه ها و نبشه ها به عمل آیدكه چنان چه كنار ضلعی تكه های غیر استاندارد احتیاج شود كاشی های رگه اول را جا بجا نموده و تكه ها به كنار منتقل شود و دوغاب ریزی پشت انجام گیرد پس از كنترل اضلاع هر بنا رگه های دیگر را از اول شروع و انقدر تكرار می شود تا كاشیكاری در حد مطلوب به اتمام برسد پس از خودگیری كامل ملات كاشی ها دوغابی از رنگ كاشی با سیمان سفید ورنگ مشابه تهیه نموده و با پارچه یا گونی به لای بند ها مالیده و بعد از خشك شدن سطح كاشی ها را كاملا نظافت می نمایند ، در این هنگام نصب كاشی های دیواری خاتمه یافته و آماده فرش سرامیك كف می شود.

سرامیك كف

برای فرش كف سرویس هاپس از كنترل لوله گذاری ها و چك نمودن ایزو لاسیون و شیب سازی لازم برای آبروها زیر سرامیك یك پلاستر سیمانی تعبیه می شود تا اینكه 3 میلیمتر جای ملات برای نصب سرامیك باقی بماند سپس با توجه به این كه پلاستر زیر بنا نباید خشك شود باید هر چه زود تر دوغابی از سیمان معمولی به ضخامت نیم سانتیمتر روی پلاسترها قرار داده و قطعات سرامیك آماده را در دوغاب غرق نموده تا شیره دوغاب به زیر درزهای سرامیك نفوذ كند و از این روی قطعات به پلاستر زیر چسبیده شود و روی سرامیك ها با شمشه و چكش های لاستیكی كوبیده و هموار گردد ، 24 ساعت بعد كاغذ روی سرامیك را نم زده و پس از خیس خوردن به وسیله پارچه ای جمع آوری و نظافت می گردد، در این حالت باید كنترل شود كه چنان چه درزی از سیمان بر خوردار نشده و لای درز باز مانده باشد مجددا از سیمان دوغاب پر می شود ودرز ها بارنگ سرامیك به صورت دوغاب تزئین و چنان چه نیاز به بتنه كاری باشد از سیمان سفید و رنگ خمیری تهیه و جاهای ناهموار درز ها را پر و نظافت می نماید .

چیدن آجرنما

آجر سفید یا رنگی زلال و اعلا كه معمولا از بهترین خاك رس خالص به قطرهای 3، 4، 5، 6 ، سانتیمتر بدون مواد گیاهی یا آهكی و یا شنی پخته شده به نزدیك كار آجر تراش حمل می شود و سپس استاد كار آجر تراش با چند نفر شاگرد كار آموخته به وسیله دستگاه برش و تراش آجر ها را بریده و سپس آنها را به ظرف آب موجود وارد می كنند آجر ها حداقل دو ساعت درآب باقی می مانندكه چنانچه مواد آهكی داشته باشد شكسته و با سیراب شدن آن مقاومت و استحكام آجر بالا رفته وثابت خواهد ماند و نیز برای ساییدن لبه های تراشیده شده آماده می گردد. در خاتمه شاگردان با قطعه آجر دیگر روی نره های تراشیده شده را كاملا صیقل می دهند در این صورت خمیری زاییده شده از خود آجر به وجود می آید كه به آن بتنه آجر می گویند با پركردن سوراخ های نره های آجر به وسیله همان بتنه و كشیدن قطعه آجر دیگر تیزی ها و گوشه های آجر را صاف و هموار می كنند در این صورت آجر برای چیدن جلوی دیوار آماده است ولی بهتر است مصرف آن را به روز بعد موكول كنند تا در این فاصله كاملا خشك شود پس از خشك شدن آجرهاشوره سفیدی روی آجر را می گیرد كه می توان پس از چیدن و خشك شدن شوره ها آن را باپارچه ای از روی آجرها برداشت.

بند كشی آجر

پس از اتمام كل نما سازی با آجر ابتدا ماسه بادی دانه دار پای كار آماده داشته و به هر پیمانه ماسه دو پیمانه سیمان معمولی پرتلند اضافه می كنند وبا مقداری آب به صورت خمیر در آورده پس از نصب داربست برای زیر پای استاد كار بند كش خمیر را در ظرفی نزدیك كار برده با قلم فلزی باریك كه عرض آن حد اكثر 10 میلیمتر و ضخامت آن 2 میلیمتر و سر آن نیز منحنی شده باشد ، وسط آن نیز زانویی خورده شده باشد پس از پوشاندن دستهای استادكاربا دستكش های لاستیكی سالم خمیر را كم كم روی كف دست چپ قرار داده و قلم نام برده را به دست راست گرفته دست چپ به زیر درز آجر از چپ به راست حركت می كند و هم زمان دست راست با قلم فلزی خمیر را به لای درز جای داده پس از پیش رفتن حدود یك متر طول عمل را به درزهای زیر انتقال می دهد سپس از ابتدای هر درز با دست راست قلم را تا آخر ملات یكسره كشیده تا تشخیص داده شود درزها تمیز بند كشی شده و با قطعه پارچه ای لبه های آجر را تمیز می نمایند.

نصب سنگ نما

برای تزیین سنگ نما ضمن آماده شدن سنگ مورد دلخواه استاد كاران ماهر ابتدا جلوی دیوار ها را با قطعه سنگی كروم بندی و اضلاع دیواررا به صورت صاف و گونیا ریسمان بندی می كنند سپس رگه اول سنگ ها را شمشه گیری می كند بعد از ریسما ن بندی بالا و كنترل شاغولی آن سنگ های رگه اول را نصب می نماید و با گچ ساخته شده جلوی آن هارا از كروم های گچی موقت متصل میسازد ، سپس دوغاب سیمان ساخته شه از ماسه درجه یك و سیمان پرتلند را كه با آب نیز محلول شده با ظرف قاشقی شكل پشت سنگ ها را پر می كنند. تردید نیست در پشت سنگ ها اتصالات آهنی به نام اسكوب نیز الزامی است چنانچه اسكوب انجام نگرفته باشد سنگ ها اتصال به دیوار آجری نداشته و امكان ریختن سنگ ها وجود دارد در این صورت باید رویل پلاك شود كه آن نیز از نظرشكل خارجی زیبا نخواهد شد .

نمای سیمانی

برای تزیین نمای خارجی سیمانی ساختمان در اولین مرحله ملاتی از ماسه پاك نه چندان درشت آماده كرده یعنی چهار پیمانه ماسه و یك پیمانه سیمان معمولی پرتلند را با آب به صورت ملات مخلوط در آورده سپس همان گونه كه در قسمت شمشه گیری گفته شد ابتدا بالای دو سر یك ضلع دیوار را كروم بندی و روی كروم ها را رسیمان كشیده وهر یك متر كروم به دیوار متصل می نمایند ، سپس شاغولی كروم ها را به پایین دیوار داده عمل بالا را در پایین نیز انجام می دهند بعد فاصله كروم ها را از بالا به پایین با ملات ساخته شده فوق پركرده وروی آن را شمشه كش می نمایند . پس از اتمام كلیه كارها كروم بندی ها فاصله دو كروم را با همان ملات پر كرده شمشه صافی را از پایین به بالا روی ملات ها كشیده تا روی شمشه صاف كردن این عمل را آستر می نامند ، پس از تمام شدن كل طول دیوار خاك و پودر سنگ را با سیمان بطور نصبی مخلوط نموده یعنی برای سه پیمانه از دو مخلوط یك پیمانه سیمان سفید یا معمولی را با آب مخلوط كرده تاخمیری نسبتا رقیق تهیه شود سپس خمیر را با كمچه آهنی یا چوبی روی آسترها مالیده و با پاشیدن آن به وسیله قلم مو روی آن را با تخته ماله های چو بی ماساژ داده تا زیر تخته ها صاف و موج آن گرفته شود چنانچه بنا به تشخیص استاد كار احتیاجی به خط كشی وبه فرم های مختلف داشته باید پس از اتمام نرمه كشی ذكر شده آماده خط كشی و شیار زنی شده است پس از خاتمه یافتن كل آستر ونرمه كشی تزیین رویه آن با مصالح ورنگهای مختلف امكان پذیر است.

پاركت سازی

برای ساخت پاركت های چوبی یك بنا ابتدا روی موزائیك ها ویابتو ن زیر پاركت را با دستگاه های كف ساب ساییده وكاملا صیقل می نماید و نیز لبه های موزائیك ها را همواره نموده سپس با خمیری نظیر خمیرهای شیمیایی یا چسبی یا سیمانی یك قشر روی موزاییك ها را ماستیك نمودن و سپس با شمشه فلزی خیلی دقیق خمیر را جا بجا كرده وشمشه را روی آنها گردانیده تا اطمینان حاصل شود زیر پاركت ها كاملا صاف شده 48 ساعت بعد روی خمیر خشك شده را صیقل داده و كاملاصاف می نمایند بعد پاركت های چوبی كه به قالب های 25 ×25 سانتیمتر با تكه های دو و نیم سانتیمتر از چوب ملچ، ممرز و افرا ،گردو ، راش ، چنار و چوب فوفل و غیره تهی شده را با در نظرگرفتن راه چوب یعنی راه های راست و راه پود خلاف جهت یك دیگر در كارخانه نجاری و پاركت سازی به هم متصل گردیده وروی آن یك ورق كاغذ به طور موقت چسبانده آن را باچسبهای شیمیایی ویا گندمی روی كف می چسبانند برای اطمینان در چسبندگی كامل غلطك های سنگین را بر روی آن حركت می دهند تا اطمینان حاصل شود پاركت كاملا بر روی زمین چسبیده است 48 ساعت آن روی پاركت ها را به وسیله ماشین سمباده كه قطر قرص آن بزرگ باشد ساییده وتمام قطعات را با هم یكنواخت و یك رو ویك سطح می نمایند. پس از تمیز كردن روی پاركت ها و برداشتن گرد و خاك ناشی از كار روی آنها را كاملا با ماستیكی تركیب شده از خاك اره نرم از جنس و رنگ همان چوب و چسب سفید یا سرشوم هم رنگ تنظیم شده است تمام سطح پاركت ها را پوشانیده به طوریكه تا نیم میلیمتر روی پاركت ها ماستیك بماند 44 ساعت بعد به وسیله ماشین سمباده كه قرص آن بزرگ و از قطعات پارچه ی برخوردار باشدو نام این دستگاه پولیش قلمداد شده است با ماشین نام برده كاملا روی پاركت را صیقل داده تا اطمینان حاصل شود سطح پاركت ها كاملا یكنواخت و یك رنگ است .پس از برداشتن قشر روی آنها و نظافت سطح پاركت یك قشر سیلومات با تینر فوری 4. محلول گشته آنرا به منظور پركردن چشمه ها با دستگاه پیستوله روی پاركت می باشند پس از خشك شدن سیلر مجددا با ماستیك گفته شده لكه گیری كرده و دوباره روی آن را پولیش می نمایند تا تشخیص داده شود زبری و پرز چوب ها گرفته و چشمه های آن نیز از سیلر پر شده است . برای پاشیدن قشر آخر رنگ لازم است در اولین مرحله درب ها وپنجره ها را بسته نگهداشت و كلیه راه نفوذ گردو خاك را مسدود نموده و پس از نظافت كردن كامل موقع زیر رنگ كیلر را با تینر فوری محلول ودر پیستوله های سالم ریخته و از یك سر پاركت به طور نازك یك قشر نیم میلیمتری روی كار می پاشند پس از اتمام رنگ پاشی كل سطح برای 24 ساعت درها را بسته نگهداشته سپس با دستگاه پولیش كه دور قرص دایره آن از پارچه پوشیده شده باشد كل سطح پاركت را پولیش وصیقل داده تا تشخیص داده شود سطح پاركت ها كاملا نرم و رنگ شیشه ای روی آنرا گرفته است .

از این هنگام تا 48 ساعت نباید روی پاركت ها عبور نمود و پس از 48 ساعت كف ساختمان پاركت شده برای بهره برداری آماده است .

ایزولاسیون

برای ساخت بام ابتدا روی سقف بتنی را از هر گونه گچ تمیز كرده و نخست باید محل نصب ناودانها مشخص و پس از نصب نرده و یا دوره چینی با پوكه معدنی كه یك نوع خاك سبك وزن است ویا از پوكه صنعتی كه از ضایعات كارخانجات است را با مخلوط نمودن 5 پیمانه پوكه و1 پیمانه سیمان معمولی مخلوط با آب كروم بندیها انجام می پذپردو چنانچه پوكه در دسترس نبود میتوان از خرده های آجر یا خاك شن دار پرمی كنند . مهندس ناظر ساختمان مواظب است مقاومت را با احتساب به وزن مصالحی كه برای شیب سازی مصرف می نماید قوی تر بگیرد .پس ازاتمام كروم بندی و در نظر گرفتن شیب آبروها وسط كروم ها را از همان پوكه وسیمان پر می نمایند و روی آن را با شمشه و ریسمان مسطح و كنترل می كنند بعد از آماده شدن پشت بام تا 48 ساعت برای خود گیری سیمان مصرف شده آب پاشی لازم است .بعد از آماده شدن شیب سازی ایزالاسیون انجام می شود .

ایزولاسیون قیری

بهترین ایزولاسیون برای بام ها در این زمان مخصوصا وضع جوی ایزولاسیون گونی قیری می باشد .قیر را با حرارت لازم رقیق نموده و روی بام می مالندسپس گونی های سالم درجه یك را از پائین به بالا چسبانیده می شود .نصب این گونی ها از بالا به طرف ناودانها هدایت می شود .لایه گونی دوم خلاف جهت یعنی چنانچه لایه زیر طولی چسبانده شده باشد لایه رو عرضی انجام می گیرد وگونی ها مجددا با قیرآغشته می گردند و پس از كنترل كلیه درز ها وبندهای گونی ها در این هنگام آماده آسفالت ریزی یا موزائیك می باشد.

ایزوگام ورقی

ورق لاستیكی شكل به صورت لوله در بازار موجود است . پس از كنترل كلی و ریسمان كشی لوله ایزولاسیون را از یك سر روی بام می چسبانند سپس با چراغ حرارت دهنده درزها را با هم جوش می دهند و با خمیر روی بام را لكه گیری نموده تا امكان آزمایش آبگیری بام را میسر سازد .

آزمایش بام

برای اطمینان كامل در سلامت بام معمار می توانددهانه ناودانها را با گل رس ورزیده شده یا ملاتی دیگر گرفته و روی بام را به صورت استخر آب گذارده 24 ساعت بعد اگر رطوبت به زیر سقف سرایت نكندایزولاسیون معتبر است .

تیرچه بلوك

برای اجراء سقف تیرچه بلوك ابتدا تیرچه های ساخته شده از میله گرد آجدار و زیر آن از فوندوله های سفال یا بتن است را به بالای ساختمان حمل می نمایند سپس زیر تیرچه ها به فاصله های حداكثر 120سانتیمتر چوب كشی نموده و به وسیله شمعها فلزی یا چوبی بار سقف به زمین منتقل می شودسپس بلوكه های كه از سفال یا سیمان و ماسه تهیه شده است در فاصله تیرچه ها چیده می شود و وسط دهانه را مقداری كه نبایداز كل عرض دهانه كمتر باشد بالا گرفته این بالازدگی به منظور خستگی بتن سقف در نظر گرفته می شود و آن را در اصطلاح معماری چتر می گویند چتر فوق پس از چند سال خستگی بتن و تحمل فشار به صورت صاف در خواهد آمد در پایان آرماتور تقسیم فشار در جهت خلاف تیرچه روی بلوكه ها با فاصله حداقل 40 سانتیمترنصب ورودی سقف را از بتن سالم پر می سازند تا موقعی كه روی بلوكه ها بتن ریزی شود .هنگام بتن ریزی نیز ویبراتور برای ارتعاش و دفع هوای بتن الزامی است و اگر نبود با قطعه چوبی به صورت تخماق به بتن ضربه می زنندتا هوای بتن خارج شود و نیز فشرده گردد. بتن نام برده تا 12 روز نیاز به آب پاشی دارد و هنگامی كه ترك های سطحی روی بتن دیده شود به وسیله دوغاب سیمان پر می شود ترك ها نیز به مقاومت سقف آسیبی نمی رساند .

سقفهای كاذب

سقف كاذب یعنی سقف دوم كه در مقابل فشار ضعیف ساخته می شود و معمولا زیر طاق به وجود می آید زیرا كانال كشی ها لوله های برق و غیره از زیر سقف عبور می نماید به این منظور شاخه های فلزی از سقف به پائین ارتباط داده می شودبعد از اتمام وكنترل كلیه كانالها لوله ها وغیره با آهن های سپری یا نبشی یك سقف كاذب زیر كانالها به وجود می آورندكه آنها نیز به نوبه خود به شاخه های پائین آمده متصل می گردد. پس از كنترل آهن كشی ها تور فلزی مخصوص بنام رابیز را با سیم های نرم آرماتوربندی به آهن كشی های سقف كاذب پیوسته می سازند در خاتمه روی آن را از یك قشر خاك و گچ به ضخامت حداقل یك سانتیمتر می پوشاننددر این صورت زیر سقف كاذب شمشه كاری می شود و سقف را برای سفید كاری و گچ بری آماده می سازند .

آکوستیک

برای ایجاد سقف آکوستیک یعنی طاق دوم ابتدا میله های فلزی را از سقف به پا ئین ارتباط می دهندو سپس چوب های كه باید از چوب روسی پخته شده تهیه گردد و آنها را با اندازه مشخصی به زیركانال ها با قطعات فلزی ارتباط می دهندچون اندازه تقریبی آکوستیک ها 40 ×40 سانتیمر می باشد پس فاصله چوب ها از وسط تا آكس به اندازه آکوستیک ها تقسیم می شودو برای انجام این كار از چوب ها ریسمان كشی شده كه كاملا دقت در عمل لازم است پس از كنترل آکوستیک ها كه معمولاجنس آنهاازمقوا ،پلاستیك، یونولیت، پلاستوفوم وغیره است و در اشكال گوناگون سوراخدار و یا نقشه های برجسته تهیه شده را با میخ های سنجاقی بی كله زیر چوب ها نصب می نمایند.

اصطلاحات معماری

ترانشه ،پی كنی و شیار زنی دیوارها را ترانشه می گویند.

شالوده ،شفته ریزی و پر كردن زیردیوارها راشالوده می گو یند .

مثنی ،سنگ چینی وبالاآوردن كف از روی زمین را مثنی می گویند

ازاره ،دور پائین هر ساختمان چه در داخل وچه در خارج تا یك متری ازاره نامیده می شود .

درگاه،به دربهای ورودی چوبی درگاه می گویند .

پاشنه ،لولا های زیر و بالای لنگه درب پاشنه نام دارد .

پكتفه ،قطعات آجریاخشت را برای یكنواخت كردن دیوار با ملاتی مناسب به دیوار می چسبانند و روی آن را یكنواخت میكنند را پكتفه می گویند .

اندود یاپلاستر، به ملاتی كه روی دیوارها مخصوصا منابع مالیده می شود اندود یا پلاسترمی گویندكه ازسیمان وخاكه سنگ وماسه تهیه می شود .

آهك سیاه ،ملات مخلوط شده از آهك شكفته و خاكستر ولوئی گیاهی آبرا آهك سیاه می گویند كه بجای ملات سیمانی در منابع استفاده می شود .

اسكوپ ، به قطعات فلزی كه به پشت سنگ متصل می سازند و سنگ را به دیوار مربوط می كنند اسكوپ می گویند.

كروم ، به قطعه نشان گچی یا گلی ویا سیمانی كه برای منظم نمودن اضلاع ودستور شمشه گیری گذارده وسر مركز نما سازی دیوار وكف می باشد كروم می گویند .

ملات باتارد

از اختلاط آهك و سیمان وماسه ملاتی بدست می آیدكه ملات باتارد می گویند.مقاومت این ملاتدر صورتی كه آجر آن كاملا شاداب وپس از انجام كار آب پاشی شده باشد بهترین ملات تشخیص داده شده است .برای تهیه ملات باتارد بهتر است تمام مواد متشكله را با هم مخلوط نموده و بعد آب به آن اضافه شود و پس از به هم زدن و اختلاط قابل استفاده است . آهك شكفته آن باید الك شود و درملات سیمان از زمان اختلاط تا 3 ساعت قابل مصرف می باشد و پس از این زمان فاسد شده و قابل مصرف نیست ولی ملات باتارد تا 5 ساعت خودگیرمی شودزیرا مواد آهنی و گچی داخل سیمان ازبین می رود ونقش ملات این است كه بدون این كه باعث تضعیف ساختمان شود فضاهای خالی را پر می كنددر ضمن سیمان بدون ماسه قابل مصرف نیست ولی وجودماسه برای خودگیری سیمان لازم است چون سیمان بدون شن وماسه خودگیری نخواهد شد چنانچه سیمان به تنهای استعمال گردد پس از 24 ساعت به صورت ورقه ورقه در می آید و متلاشی می گرددپس سیمان وماسه در مصرف با هم لازم هستند

ديوارها معمولا ساختارهاي جامدي هستند كه جدا كننده فضاها و يا محافظ يك فضا هستند.علاوه بر اين، اين ساختار هاي عمودي،انتقال دهنده بار ساختمان به زمين مي باشند.

ديوارها را مي توان به دو نوع داخلي و خارجي تقسيم كرد.
از طرف ديگر ديوارها بر حسب تحمل فشار به چهار نوع تقسيم مي شوند:
- ديوار هاي خارجي حامل يا تحمل كننده بار
- ديوارهاي خارجي غير حامل
- ديوارهاي داخلي حامل
- ديوارهاي داخلي غير حامل
- ديوارهاي ساختماني معمولا به دو منظور اصلي ساخته مي شوند:
تكيه گاهي براي سقف باشند و فضا را تقسيم كنند.

همچنين محافظي ايجاد كنند براي حفظ حريم خصوصي و در امان بودن از شرايط مختلف آب و هوايي.


 

ديوارها هم عايق بندي مي شوند و هم محل مناسبي براي كار گذاشتن انواع لوله كشي ها و سيم كشي هاي برق هستند.

از طرف ديگر،از ديرباز محل مناسبي براي تزئين و انجام كارهاي هنري- مانند گچ بري و نقاشي ديواري- نيز محسوب مي شوند.

نوع ديگري از ديوارهاي خارجي،حصار ها هستند كه در فضاي باز قرار مي گيرند ومعمولا از حداقل ضخامت برخوردار هستند و اغلب از چوب،سنگ و آهن ساخته مي شوند.

امروزه براي تسريع در انجام كارها، معمولا از اجزائ پيش ساخته بيشتر استفاده مي شود.و يكي از اين موارد در كارهاي ساختماني،ديوارهاي گچي پيش ساخته مي باشد.

ديوارهاي گچي پيش ساخته

گچ همواره توسط بشر در فن ساختمان سازی مورد استفاده قرار گرفته است. گروه های باستان شناسی قدمت استفاده از گچ را در معماری و طرح های تزئينی به ۷۰۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح نسبت داده اند. امروزه گچ همچنان به علت ويژگيهای مختلف چون شکل پذيری، مقاومت، فراوانی و دارا بودن مزايای ديگر، با استفاده از ماشين آلات مدرن، تهيه مي شود و موارد استفاده فراوانی در صنعت ساختمان دارد.

علاوه بر استفاده از گچ برای مصارف تزئينی و يا به عنوان روکش نهايی ديوار های داخلی (به منظور ايجاد يک سطح کاملاً صيقلی)، کشور های مترقی، استفاده مهم تری را از آن به وجود آورده اند و آن استفاده از پانل های جدا ساز برای چيدن کليه ديواره های داخلی ساختمان می باشد.

علاوه بر ديوارهاي گچي، سقف های گچی پيش ساخته نيز با رنگ ها، ابعاد و طرح های متنوع، امروزه در اکثر بناهای مسکونی و اداری مورد استفاده بوده و به علت دارا بودن مواد اوليه طبيعی و عدم استفاده از مواد شيميايی، هر روز بيش از پيش مورد استقبال متخصصان و دست اندر کاران صنعت ساختمان قرار می گيرد.

ديواره هاي گچي معمولا در دو مدل يك سوراخه و دو سوراخه به ابعاد ٦/٦٦*۵۰ سا نتيمترو به ضخا مت ا ستا ندارد ۱۰ سا نتيمتر عرضه مي گردد (قطر سوراخ ها در نوع تك سوراخه ۴۵ ميليمتر ودر نوع دوسوراخه ٣۰ ميليمتر مي با شد)

سطح اين پا نل ها كا ملاًصيقلي بوده ودر چهار طرف آن داراي كام وزبا نه ا ست كه سرعت ، كيفيت ومقاومت ديواره نصب شده را به حداكثر مي رسا ند . ديوارهاي گچي براي كليه فضا هاي داخلي ساختمان شا مل سرويسهاي بهدا شتي وآشپزخا نه توليد مي گردند . در ضمن به دليل مجوف بودن ، وزن اين پا نل ها سبك بوده ، عا يق حرارتي و صوتي نيز مي باشند.

مزا ياي پا نل هاي پيش سا خته گچي :
- ارزانترين مصالح
- سبك ترين مصالح : با توجه به جدول مقا يسه اي وبا در نظر گرفتن وزن ملات ، گچ وخاك وگچ ، وزن هرمترمربع ديوارگچي ۸۳ كيلوگرم ا ست كه در مقايسه با ديگر مصالح بين ۵۵ ٪ تا ۷۴ ٪ سبك تر مي با شد . همچنين با توجه به اينكه قدرت تخريب زلزله، به حا صل شتاب وارده زلزله به زمين مورد نظر و جرم سازه آن ارتباط دارد ، لذا سبك كردن وزن سا ختمان يكي از راه هاي موثر براي بهينه شدن سازه مي با شد .
- صرفه جويي در مصرف آهن : با در نظرگرفتن كاهش قا بل ملاحظه در وزن ديوارهاي داخلي با استفاده از پا نل هاي گچي، چنا نچه سازه اي با در نظرگرفتن اين پا نل هاي براي كليه ديوارهاي داخلي سا ختمان طراحي ومحا سبه مي گرددكا هش حداقل ۴ تا ۶ كيلوگرم درمترمربع ، در وزن آهن مصرفي در ساختمان ، به آسا ني ميسر ا ست .
- سريع ترين اجرا : يك بن‍ّا ويك كارگر مي توا نند به طورمتوسط روزا نه ۵۵ مترمربع ديوارگچي را نصب نما يند . (تا ۸۵ مترمربع در روز نيز ا مكان پذ يرا ست) در حالي كه براي نصب ديگرمصالح نياز به يك بنّا و دو كارگربوده ومتوسط اجراي روزا نه بين ۲۰ الي ۴۰ مترمربع مي با شد ، لذا نه تنها سرعت نصب پا نل هاي گچي بسيار بالا تر از ديگر مصالح مي با شد (۳۸ ٪ تا ۱۷۵ ٪ سريع تر) ، بلكه اجرت نصب آن نيز بسيار كمترا ست ۴۳% الي ٧۱ % ارزان تر از ديگر مصالح.
- صرفه جويي در هزينه ملات : در حالي كه براي هريك از مصالح ديگر بين ۱۵ الي ٦۰ كيلوگرم در مترمربع ملات ما سه وسيمان مورد نياز است ، در اجراي يك مترمربع پا نل گچي فقط يك كيلوگرم ملات گچ وسريش مخصوص مي شود .
- صرفه جويي در هزينه گچ وخاك : پا نل هاي گچي نيازي به گچ كاري ندارد ومي توان با اجراي صحيح د يواره ومطا بق د ستورات كارخا نه روي آ نرا مستقيماً نقا شي ويا با كا غذ ديواري پوشش داده ويا كا شي كاري نمود ، لذا به علت عدم نياز به گچ وخاك تا حد ود ۱۰۰ كيلوگرم در مترمربع وزن كل ديواركا هش مي يا بد كه اين رقم در محا سبا ت سا ختما ني رقم قا بل توجهي مي با شد .
- ا فزايش سطح مفيد : در اجراي ديواره با مصالح سنتي به د ليل گج كاري وخاك ، ضخا مت يك ديوارخالي به طور متوسط ۱٧ سا نتيمتر مي با شد (۱۰ سا نتيمتر ضخا مت د يوار به علاوه ۵/٣ سا نتيمتر ضخا مت گچ وخاك وگچ در هر طرف ديوار) در حالي كه در اجراي د يوار پار تيشن با پا نل هاي گچي ضخا مت د يوار بين ۱۰ الي ۱۱ سا نتيمتر مي گردد (۱۰ سا نتيمتر ضخا مت د يواره ودرصورت نياز ۵/۰ سا نتيمترگچ در هر طرف) لذا با يك محا سبه ساده مشا هده مي شود كه همين صرفه جويي نه تنها كيفيت آپارتمان سا خته شده توسط سازنده را ارتقاء مي دهد ، بلكه به تنها يي چند ين برابر هزينه ديوارچيني را به صورت افزايش مفيد به سازنده وخريدار باز مي گردا ند .
- سطح ا ستا ندارد وكاملاً صيقلي : چون پا نل هاي گچي توسط ما شين آلات ا توما تيك ودقيق توليد مي گردند، لذا سطح آنها كا ملا ًصيقلي بوده ، ا بعاد پا نل هاي ا ستا ندارد وا تصالات (كام وزبا نه) كا ملاً دقيق مي با شند وبه همين علت ضايعات اين پا نل ها بسيار كم وا جراي آنها در مقا يسه با ديگر مصالح بسيار دقيقتر ا ست .
- عايق صدا : پا نل هاي گچي به دليل مجوف بودن عا يق بسيار خوبي در برابر صدا هاي گوناگون مي با شد .
- عايق حرارت : پا نل هاي گچي عايق بسيار موثري در مقا بل حرارت وسرما مي با شند .
- نصب آسان تا سيسات : با ا ستفاده از پا نل هاي گچي به را حتي مي توان لوله هاي آب وبرق را از سورا خهاي آن به طور ا فقي عبور داده ونيازي به لوله خرطومي نمي با شد .
- حمل آسان : پا نل هاي گچي در پا نل هاي مخصوص بسته بندي شده وبه محل كارگاه سا ختما ني حمل مي گردد .(هر پالت شا مل ٨ يا ۱٢ مترمربع پانل گچي مي با شد .) لذا به بهترين نحو در محل كارگاه سا ختما ني تخليه ويا توسط جرثقيل به محل د لخواه قا بل حمل مي با شد .

مراحل اجراي ديوار گچي پيش ساخته

ترسيم :

درمحل مورد نظر با ا ستفاده از ريسمان اولين خط را ترسيم مي نما يند. خط دوم را موازی با خط اول وبه فا صله مطابق با پهنای ديواره گچی رسم مي كنند.

 به همين روش کليه خطوط را رسم مي شوند محل قرارگيری چهارچوب را محا سبه مي كنند.


نصب بلوکها :

عمودی بودن بلوکها با دو بند عمودی کنترل خواهد شد و بند ها را توسط تراز به صورت کا ملاً عمودی نصب مي كنند.

 چسب را با ا ضا فه کردن پودر چسب به آب تا به د ست آمدن يک خمير يکنواخت تهيه مي كنند.اولين بلوک را به صورت کامل وبا قرار دادن نوار باريکی از چسب در لبه های آن و داخل شکاف لبه آن در محل خود نصب مي نمايند و با قراردادن چسب روی زبا نه لبه های بلوک نصب را ادامه مي دهند.

رديف بودن وعمودی بودن کامل بلوکها را با ا ستفاده از يک خط کش بنا ئی کنترل مي كنند.در زمان خشک شدن چسب رديف بودن و عمودی بودن بلوکها با ا ستفاده از گوه های چوبی ثا بت نگهداشته می شوند.

رديف د وم بلوکها را با تغيير محل نسبت به رديف اول نصب مي كنند. با توجه به اينکه لبه های رديف دوم نسبت به رديف اول به ا ندازه حد اقل ،سه برابر پهنای بلوکها فا صله با شد. برای اينکا ر اولين بلوک رديف دوم را نصف کرده و دراولين مکان نصب مي كنندو بلوکهای بعدی را به صورت کا مل نصب مي نمايند. رديف بودن وعمودی بودن بلوکها را منظماً درطول عمل نصب کنترل مي كنند.

نصب را با توجه به يکی در ميا ن بودن خطوط بين بلوکها ادامه مي دهند.

نصب ديواره ی دوم، عمود بر ديواره ی اول :

اگر ديواره دوم عمودی به ديواره اول بايد نصب شود و دو ديواره در يکد يگر قفل می شوند، محل خالی برای نصب ديواره دوم رايک رديف درميان درنظرمي گيرند. محل خالی را به اندازه قطر بلوک + ۱ سا نتيمتر محا سبه مي كنند.

محل های خالی را دقيقا ًرديف با يکديگر ايجاد كرده بلوک های ديواره عمود به ديواره اول را چسب زده ودر محل خود نصب مي نمايند.

بعد از نصب قسمت آغازين ديواره دوم ،چهار چوب در را با قراردادن آن روی تکيه گاه به ارتفاع کف آينده وبه صورت عمودی در محل خود قرار مي دهند. عمودی و ا فقی بودن چهارچوب راکنترل مي نمايند.

قسمتهای فرورفته کناره چهارچوب را به مقدار زياد با چسب آغشته نموده به صورتی که بعد از قرارگرفتن بلوک ها در محل خود مقدار اضا فه چسب خارج شود.پايه های نصب چهار چوب را آماده مي كنند.

پنجه های پايه نصب چها ر چوب را در محل خود قرار داده وآن را روی لبة بلوک ميخ مي كنند. در هر رديف از بلوک ها يک پايه نصب مي شود.

نصب ديواره عمودی در نيمه قطر ديواره اول :

فضا ئی معادل حداکثر نصف قطر بلوک را در پهنای آن خالی مي كنند.

يک رديف در ميان ،ديواره دوم داخل نيمه خالی شده ديواره اول می شود.کليه سطوح در تماس را به مقدار زياد چسب مي زنند.

نصب ديواره ، با زاويه برجسته همراه با در:

رديف پا ئينی را با د قت در رديف بودن وعمودی بودن آن نصب مي كنند.زاويه را به صورت يک در ميان نشان داده شده در تصاوير ايجاد مي نمايند.

ادامه ديواره دردو طرف محل به صورت يکنواخت با قسمت ديگر ديواره نصب می شود. بعضی از چهارچوب ها قابليت نصب بعد از اتمام ديواره را دارا می با شند.

درقسمت زاويه ، يک رديف در ميان بلوک ها را حدوداً يک سا نتيمتر کوتاه تر در نظر گرفته مي شود . اين نکته با عث گچکاری منا سب تر هنگام اتمام کار می شود.

بعد از نصب هر رديف عمودی ورديف بودن ، بلوک ها را کنترل مي شود.

قسمت با لای درب را با بريدن دو بلوک به شکل حرف L نصب مي كنند.

محل های خالی شده لبه را با گچ پر کرده، آهن نبشی را در محل خود نصب وثابت مي كنند.زاويه را با گچ پر کرده سپس آن را يکنواخت وصاف مي نمايند.

اضافات گچ را با تکيه روی آهن نبشی برداشته و برای اتمام کار آهن نبشی را با برس خيس تمييز مي نما يند.

پارتیشن ها:

مدرنیته و گذر زمان انسان را به ابداع و اختراعات مفیدی واداشته که از جمله این ابداعات برای حل مشکل کمبود فضا و تفکیک آن به فضاهای کاربردی پارتیشن می باشد.البته در زمان قدیم نیز استفاده از پارتیشن و المان های جدا کننده نیز مرسوم بوده که اغلب آنها از جنس چوب بودند و بیشتر در معماری کهن شرق از این پارتیشن ها استفاده می شد. اما مصرف این گونه المان ها امروزه دیگر فقط به علت زیبایی بخشیدن به فضا نبوده بلکه بیشتر به منظور بهینه سازی و نهایت استفاده از فضا استفاده می شود. همچنین در ادارات برای خصوصی کردن محیط کار کارمندان با توجه به مقام و رتبه های مختلف کاربری فراوان دارد، که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.

پارتیشن های مدولار فلزی:

این نوع پارتیشن ها از معمول ترین نوع بوده و بیشترین استفاده را از آنها به خصوص در ادارات انجام می دهند. این پارتیشن ها از جنس فلز و شیشه بوده که توسط بست ها و پروفیل های پلاستیکی که شکل هندسی دارند به یکدیگر متصل می شوند.این المان ها هم از لحاظ سرعت انجام در نصب و هم قیمت بسیار مقرون به صرفه بوده به همین جهت استفاده از این پارتیشن ها بسیار متداول گشته است.

پارتیشن های چوبی:

یک نوع دیگر از پارتیشن هاست که معمولاً به صورت دوجداره ساخته می شود که هم خاصیت آکوستیکی دارد و هم جلوه بخش فضا می باشد. این نوع پارتیشن از لحاظ زمان مدتی بیشتر و از لحاظ قیمت گران تر از دیگر پارتیشن های موجود در بازار می باشد ؛ به همین دلیل بیشتر در موارد و فضاهای خاص مورد استفاده قرار می گیرند. البته امروزه برای کاهش قیمت و سهولت در اجرا به جای چوب از MDF با روکش های متفاوت استفاده می کنند.

پارتیشن های گچی پیش ساخته:

نوع دیگر دیوارهای جدا کننده این نوع پارتیشن ها می باشد که از جنس گچ بوده و به صورت آماده و در ابعاد مختلف موجود می باشند. این نوع پارتیشن ها به راحتی قابل اجرابوده و قابلیت شکل پذیری و خاصیت آکوستیکی نیز دارند.

سهولت در اجرا ، سبکی و زیبایی از مزایای این پارتیشن ها می باشد. این نوع دیوارها به دیوارهای خشک Dry walls معروف بوده که با اتصالات مخصوص به خود در فضا نصب می گردند.

پارتشین های شیشه ای:

این مدل از پارتیشن ها به تازگی مرسوم شده و بیشتر از هر چیز دیگر جنبه تزئینی دارند و با چسب های مخصوص سیلیکونی و بست های پلاستیکی نصب و اجرا می گردند.

بلوک های شیشه ای در مکان های مختلف اداری , تجاری, فروشگاه ها , منازل مسکونی , استخر ها , سرویس های بهداشتی , رستوران ها و تریا ها , به عنوان پارتیشنهای منتقل کننده ی نور , در نمای خارجی ساختمان ها , در دیواره ها , سقف , کف , موارد نور پردازی و... کاربری دارند .


+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 14:33  توسط مازیار   |